záujmové združenie Folk.sk

[úvod] [stanovy] [projekty] [pomôžte nám]Záujmové združenie Folk.sk vzniklo v druhej polovici roku 2002 ako potreba právne pokryť amatérske nadšenie niekoľkých ľudí pri tvorbe internetového magazínu Folk.sk.

Registráciou na Ministerstve vnútra sme získali formu záujmového združenia, čím sa pre nás otvorili nové možnosti, hlavne v oblasti získavania dotácií a zvýšila sa tak aj naša prestíž pri vystupovaní na verejnosti...
Copyright © 2002 Folk.sk