záujmové združenie Folk.sk

[úvod] [stanovy] [projekty] [pomôžte nám]Stanovy záujmového združenia Folk.sk si môžte stiahnuť na tejto adrese.

Súbor je vo formáte .pdf, v prípade, že ho váš počítač nevie otvoriť, pravdepodobne potrebujete prehliadač tohto typu súborov. Volá sa Acrobat Reader a stiahnete ho kliknutím na túto ikonku:

Copyright © 2002 Folk.sk